Skip to main content

SEO optimizacija (akronim za Search Engine Optimization) jeste proces dizajniranja, pisanja, kodiranja, programiranja i skriptovanja vašeg sajta u cilju boljeg rangiranja na pretraživačima. SEO ima zadatak da se kroz niz akcija obezbedi da sajt lakše dospe do strana Gugla i drugih pretraživača za ključne reči koje smo definisali a koje su u vezi sa sadržajem koji sajt nudi.

Neke od organskih tehnika su pisanje kvalitetnog i relevantnog sadržaja, analiza ključnih reči i upotreba odgovarajućih ključnih reči u tekstu (i kontekstu), građenje linkova itd.

Poslovni potencijal web pretraživača je ogroman, jer one mogu da vas dignuti u zvezde i dati vašem poslovnom poduhvatu vjetar u leđa. Sa 3.5 milijarde upita na dnevoj bazi Google prednjači na tržištu, i svakodnevno radi na tome da te impresivne brojke dodatno poveća u svoju korist.

On Page SEO

On-Page SEO predstavlja sve radnje i postupke koji se mogu napraviti na samoj web stranici klijenta kako bismo privukli što veću pažnju web pretraživaču i time “zaslužili” bolje rangiranje za ključne pojmove u klijentovoj branši.

Neke od klasičnih radnji kojim se On-Page SEO bavi jesu tehničke karakteristike same stranice (brzina web stranice), konstrukcija URLova, optimizacija svih naslova i podnaslova u tekstovima, instaliranje SEO pluginova kod CMS web stranica (npr. WordPress, Joomla, Drupal), korištenje raznih alata za On-Page SEO analitiku, provera strukture web stranice i strategija internog linkovanja (najvrednije stranice bi trebale imati najviše internih linkova).

Off Page SEO

Off-page SEO obuhvata promociju Vašeg web sajta na drugim web sajtovima, koji trebaju biti relevantnog (sličnog) sadržaja poput onog na Vašim stranicama, odnosno proces u kojem je potrebno da dobijete povratni link (backlink) ka Vašem web sajtu u kojem bi bila linkovana ključna reč (keyword).

Linkovi su jako važni za svaku web stranicu, jer oni predstavljaju “dobar glas” za stranicu prema kojoj su upućeni. Postoje 2 osnovne vrste linkova prema odredištu na koje se postavljaju a to su:

1. Interni linkovi

To su linkovi koji su smešteni na web stranici (stranici od klijenta), i upućuju prema drugim stranicama unutar istog web odredišta. Ti linkovi  ukazuju na kvalitetan sadržaj ili uslugu koju pruža ista web stranica (kompanija,preduzeće). Već smo rekli da su interni linkovi važni za On-Page SEO jer web pretraživači vrjednuju i ovu vrstu linkova prilikom određivanja kavlitete svake pojedinačne podstranice unutar istog web središta.

2. Eksterni linkovi

To su svi linkovi koji nisu smešteni na klijentovoj web stranici, a daju “dobar glas” prema njoj (linkaju prema njoj). Ovi linkovi mogu biti smešteni na raznim online portalima, lokalnim i poslovnim direktorijima, blogovima i stranicama u istoj i povezanim industrijama. Važno je napomenuti kod linkova da moraju biti usmereni prema kvalitetnim sadržajem povezanim web stranicama (ako smo lokalni dostavljači pizza u Srbiji link sa nekog bloga od dilera auto dielova iz Azije baš nam neće biti od koristi).

WordPress za početnike

Izvor: Izrada web sajtova