BRENDIRANJE

U savremenom poslovanju, kulturnom i javnom životu postoji stalna potreba za stvaranjem i afirmacijom vizuelnog identiteta i imidža firme, proizvoda, usluga, prezentacija itd. Ključnu ulogu u tome ima savremen i originalan grafički dizajn, praćen vrhunskom grafičkom pripremom i realizacijom. Grupa vam nudi usluge kreiranja visokokvalitetnih, funkcionalnih i orginalnih rešenja.

Mikan / Bros Jeans

Balkan Textile 2012

Festival Stari Grad

Mreža aktivnih građana