Novi Pazar na mapi

istorijskih puteva

Izdavač: Muzej „Ras“ Novi Pazar / Urednik: Milan Popadić / Autor izložbe i kataloga: Dragica Premović-Aleksić / Recenzent: Dragan Bulatović / Dizajn: Vladimir Profilović / Drugo izdanje Novi Pazar, 2015.